Chính sách riêng tư

Chúng tôi hiểu rằng quan trọng nhất trong kinh doanh là lấy được và duy trì lòng tin của khách hàng đối với mình, do đó chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

Loại thông tin chúng tôi thu thập.
Khi bạn đăng ký vào website của TF Travel, chúng tôi thu thập 2 loại thông tin: Thông tin cá nhân và Thông tin khác. Thông tin cá nhân là họ tên, tuổi, địa chỉ email. Thông tin khác bao gồm giới tính, nơi cư trú. Nếu bạn kết nối với TF qua Facebook, những Thông tin cá nhân mà bạn lựa chọn để hiển thị trên FB như địa chỉ email, tên truy cập FB, các Thông tin khác như ảnh, danh sách bạn bè v.v…trên FB của bạn là các thông tin cũng sẽ hiển thị trên trang FB của chúng tôi.
Nếu bạn mong muốn thanh toán các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi qua mạng, chúng tôi cần biết các Thông tin cá nhân bao gồm họ tên, địa chỉ, email, điện thoại, thông tin thẻ tín dụng… Thiếu những thông tin này chúng tôi không thể xác nhận giao dịch và hoàn thành đặt chỗ của bạn.

Quyền riêng tư của bạn
Khi truy cập vào website và đặt các sản phẩm và dịch vụ của TF, bạn cần đọc và chấp thuận những điều khoản trong Chính sách về quyền riêng tư của TF, những chính sách này nếu có thể thay đổi sẽ được cập nhật ở đây.

Các điều khoản về quyền riêng tư:
1. Bạn đồng ý cho chúng tôi lưu trữ những Thông tin cá nhân khi bạn giao dịch với chúng tôi.
2. Bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng những Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi truy cập vào trang web của chúng tôi để đặt chỗ, hay tiến hành bất kỳ giao dịch nào…để hoàn thiện dịch vụ bạn yêu cầu. Những Thông tin này có thể được cung cấp cho các đối tác thứ 3 cũng nhằm mục đích hoàn thành các dịch vụ mà bạn đang đặt.
3. Bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng cookies để lưu trữ lựa chọn của bạn (nếu không muốn bạn có thể xóa đi).
4. Trang web này được kết nối với nhiều trang khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bảo mật của các ứng dụng và dịch vụ của bên thứ ba hay dữ liệu mà những ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba này có thể thu thập về bạn.
5. Bạn đồng ý cho chúng tôi gửi thư quảng cáo sản phẩm mới hay các chương trình khuyến mại tới bạn (bạn có thể chọn từ chối mục này).